Individuele behandeling

Individuele behandeling

Niet lekker in je vel zitten in een van de meest intense, bijzondere maar ook kwetsbare periodes van je leven is verdrietig en kan heel alleen voelen. De redenen om niet lekker in je vel te zitten lopen uiteen. Wat de reden ook is, weet dat je hier niet alleen in bent. Er zijn heel veel (aanstaande) moeders met jou die niet op een roze wolk zitten. Passende behandeling kan jou helpen je weer beter in je vel te laten zitten.

Veel voorkomende klachten

  • Je voelt je somber, angstig of gespannen in je zwangerschap
  • Je ervaart angst en spanning ten aanzien van de bevalling
  • Je ervaart schuldgevoelens richting je (ongeboren) kindje
  • Je hebt een traumatische zwangerschap of bevalling meegemaakt
  • Je voelt je somber of angstig na de bevalling
  • Je vindt het moeilijk om je aan je kindje te hechten
  • Je voelt je onzeker over het ouderschap of bent zoekende naar je nieuwe rol
  • Je voelt je overbelast of uit balans

Behandelvormen

Binnen onze behandeling werken we met verschillende methodes om jou te ondersteunen in de problemen die je ervaart. We werken toe naar het in contact komen met je lichaam en emoties, het verbinden met je (ongeboren) kindje en naar het ervaren van meer rust, ontspanning en vertrouwen. Vaak zal een behandeling bestaan uit een combinatie van onderstaande behandelmethodes:

Psychomotorische therapie (PMT)
Tijdens de psychomotorische therapie wordt middels bewegings- en lichaamsgerichte therapie gewerkt aan het verminderen van je klachten. PMT is een wat meer non-verbale therapie. Het draait vooral om het ervaren en bewust worden van emoties en gevoelens in het lichaam.

Infant Mental Health (IMH)
Binnen de IMH wordt er stilgestaan bij de relatie tussen ouder en het (ongeboren) kind. Hoe verloopt de interactie tussen jou en je kindje? Welke eigen patronen zijn er en hoe zijn deze van invloed op de manier waarop naar je kindje kijkt? Ook wordt er gekeken naar de ontwikkelingsverloop van het kind, de ouder en belangrijke anderen.

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)
EMDR is een kortdurende behandelvorm voor mensen die last hebben van de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis of traumatische ervaring. Het wordt toegepast om de vastgelopen verwerking van deze ervaringen weer op gang te helpen. Zeker als het gaat om een enkelvoudig trauma, zoals een traumatische bevalling of verlieservaring, zijn de klachten vaak na enkele sessies al verminderd. Ook kan EMDR ingezet worden bij angst voorafgaand aan een bevalling.

Acceptance and commitment therapy (ACT)
Bij acceptance and commitment therapy leer je het gevecht te stoppen tegen ongewenste of negatieve gedachten, gevoelens en sensaties en leer je je te richten op wat waardevol is in je leven. Welke dingen zijn het wél waard om in te investeren? Dit maakt dat je beter om kan gaan met de uitdagingen die het leven met zich meebrengt.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Met cognitieve gedragstherapie leer je je gedachtenpatronen herkennen, onderzoeken en veranderen. Door erkenning en aanpassing ervaar je dat negatieve gedachten vaak niet overeenkomen met de realiteit. Loskomen van negatieve gedachten geeft vervolgens meer vrijheid in jouw handelen.

Kosten

Verzekerde zorg
InFlore heeft momenteel nog geen eigen contracten met zorgverzekeraars, waardoor wij facturen niet rechtstreeks naar je verzekeraar kunnen sturen. Wel vergoedt de zorgverzekeraar altijd een deel van je behandeling. Hoe hoog de vergoeding is hangt af van je zorgverzekeraar en je polis. De behandeling voor mensen met een restitutie polis wordt vaak volledig vergoed. Mensen met een natura polis krijgen vaak een deel vergoed, meestel tussen de 65-80%. Na het afronden van de behandeling ontvang je de factuur, welke je betaalt aan InFlore. Vervolgens kun je de factuur indienen bij je zorgverzekeraar. Je eigen risico wordt altijd aangesproken. Om zeker te weten welke vergoeding er voor jou geldt, adviseren we je vooraf contact op te nemen met je eigen zorgverzekeraar. We raden je aan om specifiek te vragen welk percentage wordt vergoed bij niet-gecontracteerde zorg binnen de generalistische basis-GGZ.

Om de zorg vanuit het basispakket (deels of volledig) vergoed te krijgen is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Daarbij moet op de verwijzing het vermoeden van een psychisch probleem vermeld staan dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-V classificatie). Voorbeelden hiervan zijn angst-, stemmings- of traumatische klachten, vaak gerelateerd aan de zwangerschap.

Sinds 2022 geldt binnen de generalistische basis-GGZ het zorgprestatiemodel. Jaarlijks worden de tarieven binnen dit model vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza), afhankelijk van de tijdsduur en het type consult (diagnostiek of behandeling). Een intakegesprek, adviesgesprek of aanvullend onderzoek vallen onder diagnostiek. Afhankelijk van het type behandeling duurt een sessie 45 of 60 minuten.

Tarieven

Diagnostiek 60 minuten
Intake/advies/onderzoek – € 163,37

Behandeling 45 minuten
EMDR/ACT/CGT – €120,99
PMT/IMH – €105,22

Behandeling 60 minuten
EMDR/ACT/CGT – €143,71
PMT/IMH – €124,74

Onverzekerde zorg
Ook kun je ervoor kiezen om de behandeling niet door de zorgverzekeraar te laten vergoeden. Hiervoor is geen verwijzing nodig van de huisarts. Behandeling binnen de onverzekerde zorg (OVP) kost €100 per consult (60min). 

Praktische info
Heb je na deze informatie nog aanvullende vragen? Mail of bel geheel vrijblijvend! Op deze manier kunnen we meedenken wat InFlore voor jou zouden kunnen betekenen.

We streven er naar binnen twee weken een intake gesprek te plannen en behandeling te starten.

Verwijzen
De huisarts kan je verwijzen via ZorgDomein.

Praktijk InFlore beschikt over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. Dit is in te zien op de praktijk.

Cliënten kunnen met klachten over ons of onze behandeling terecht bij ons of bij de klachtenfunctionaris van de NVGzP, te bereiken via: klachten@nvgzp.nl. De klachtenregeling is hier te vinden.

Aanmelden
    Let op, onze mails komen wel eens in de spam terecht. Heb je na 24uur geen reactie ontvangen, check dan even je spambox.